نصب باتری های شارژ شده

بررسی کنید کابل های باتری به خروجی های مشابه و صحیح متصل شده و بست های خروجی ها به اندازه ی کافی محکم شده باشند.

. خروجی های پیچی عمودی ۱۰ N/m

. اتصال های خروجی ها ۱۰ N/m

. کابل های اصلی

. کابل های اتصال بین سلول ها

اکنون می توانید اقدام به شارژ باتری کنید.

 استفاده

هنگام استفاده از باتری مطمئن شوید منفذها مسدود نشده اند.

خروجی ها را هنگام شارژ و تخلیه بازو بسته نکنید.

از تخلیه ی بیش از ۸۰ درصد ظرفیت نامی جلوگیری کنید. محدوده ی تخلیه تا وزن مخصوص الکترولیت حدود ۱٫۱۳ kg/l (30oC) می باشد.

تخلیه ی کامل باعث صدمه و کوتاه شدن عمر باتری می شود.

باتری باید بعد از تخلیه در اسرع وقت دوباره شارژ شود.

شارژ کردن

در انتهای شیفت کاری و هر گاه وزن مخصوص الکترولیت کمتر از ۱٫۱۳ kg/l شود، باتری را طبق دستور ذیل شارژ کنید:

۱٫ در مکانی که به خوبی تهویه می شود و منحصرا برای شارژ کردن طراحی شده است باتری را شارژ کنید

۲٫ دریچه ی باتری را قسمت باتری را باز کنید. کلاهک های هر سلول باید بسته بماند.

۳٫ باتری را به قطب های صحیح شارژر وصل کنید و شارژ را آغاز کنید.

۴٫ وقتی شارژ را شروع می کنید مطمئن شوید دمای الکترولیت زیر ۱۰ درجه نباشد.

۵٫ در حین شارژ مواظب باشید دمای الکترولیت از ۵۰ درجه تجاوز نکند.

۶٫ وقتی شارژ کامل شد بررسی کنید که وزن مخصوص الکترولیت درست باشد، در دمای مرجع ۳۰ درجه ی سانتی گراد:

برای باتری ها در محدوده ی MDL 1.28 kg/l ± ۰٫۰۱۰

برای باتری ها در محدوده ی BH 1.29 kg/l ± ۰٫۰۰۵

توجه: دماهای بالاتر از ۳۰oC وزن مخصوص الکترولیت را کاهش و دماهای زیر این مقدار وزن مخصوص را افزایش می دهد.

ضریب اصلاحی ۰٫۰۰۰۷ kg/l oC است. 

مثال: چگالی ۱٫۲۶ kg/l در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد با یک چگالی ۱٫۲۷ kg/l در ۳۰ درجه ی سانتی گراد است

بررسی کنید سطح الکترولیت از قسمت بالایی جداکننده ۲۰ میلی متر باشد. اگر لازم است با افزودن آب مقطر سطح آن را بالا ببرید.

نکته: فقط بعد از شارژ کردن آب را اضافه کنید.

برای بازرسی سطح الکترولیت در باتری با سیستم بالابرنده ی مرکزی (RC) کافیست شاخص سطح را تهیه شده برای این منظور را بررسی کنید.

در شارژ کردن باتری های داراری تکنولوژی هوادهی مطمئن شوید پمپ هوا در موقعیتی بالاتر از باتری واقع شده است.

تعدیل شارژ

تعدیل شارژ باید به طور دوره ای بعد از شارژ شدن عادی انجام شود تا کارایی و بهره وری باتری حفظ شود.

خوبست پس از هر بار شارژ کردن در پی تخلیه ی کامل باتری یا شارژ ناقص  تعدیل شارژ انجام شود.

 دما

دمای نامی الکترولیت ۳۰ درجه است و هرگز نباید از ۵۵ درجه تجاوز کند.

توجه: دماهای بالاتر از ۳۰ درجه عمر باتری را کم می کنند و دماهای پایین تر از این مقدار کارایی و بهره وری باتری را کاهش

می دهند.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *