۳۰مهر ۱۳۹۸

محل ها یا اماکن شارژ مکان هایی هستند که باتری در آنها شارژ می شود. این محل باید تهویه ی کافی داشته باشد تا گازهایی که هنگام شارژ کردن تولید می شوند خارج شوند. وقتی سلول ها تا ۲٫۴۰ V می رسند خروجی منفی هیدروژن(H2)  و پایانه ی مثبت اکسیژن تولید می کند(O2). این گازها […]

۰۳آبان ۱۳۹۸

قانون الکترولیز فارادی توضیح می دهد که یک سلول باتری (با ولتاژ نامی ۲ ولت) در هنگام شارژ یک گرم هیدروژن تولید می کند، که برابر ۱۱٫۲ لیتر گاز در شرایط عادیست (۲۵o C 1 Atm)، که معادل C 96500 (کولن) است؛ به عبارت دیگر هر آمپرساعت می تواند ۰٫۴۲ لیتر هیدروژن تولید کند. برای […]

۰۷آبان ۱۳۹۸

کارایی باتری بستگی به  واکنش شیمیایی سینتیکی  یا به بیان ساده سرعتی که با  آن واکنش های شیمیایی انجام  می شوند دارد. سرعت ارتباط  نزدیکی به دمای باتری در حال کار دارد. هر چه دما بالاتر  باشد واکنش سریع تر انجام می شود. از این جهت کارایی باتری در دماهای بالاتر افزایش می یابد و  […]

۰۷آبان ۱۳۹۸

نصب باتری های شارژ شده بررسی کنید کابل های باتری به خروجی های مشابه و صحیح متصل شده و بست های خروجی ها به اندازه ی کافی محکم شده باشند. . خروجی های پیچی عمودی ۱۰ N/m . اتصال های خروجی ها ۱۰ N/m . کابل های اصلی . کابل های اتصال بین سلول ها […]

۲۳آبان ۱۳۹۸

روزانه بعد از تخلیه دوباره شارژ شود و سطح آب بالا آورده شود.   هفتگی مطمئن شوید همه ی کانکتورها و پیچ های خروجی به اندازه ی کافی بسته شده اند و تعدیل شارژ انجام شود. ماهیانه در انتهای چرخه ی شارژ ولتاژ باتری و وزن مخصوص الکترولیت در هر سلول بررسی و ثبت شود. […]

  • 1
  • 2